Meno:Dušan
Priezvisko:Javorek
Nazov:Detekcia vizuálneho smogu s využitím hlbokých neuronových sietí
Veduci:RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
Detekcia vizuálneho smogu s využitím hlbokých neuronových sietí.pdf

Upraviť