Meno:Filip
Priezvisko:Janitor
Nazov:Uchovávanie periodických časových radov a ich historických verzií
Veduci:doc. RNDr. Robert Luko»ka PhD.
Katedra:KI

Súbory:
JanitorPredobhajoba.pdf

Upravi»