Meno:Radoslav
Priezvisko:Chládek
Nazov:Algoritmy pre izometrickú rekonciliáciu génových stromov
Veduci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
chladek prezentacia.pdf

Upraviť