Meno:Veronika
Priezvisko:Mečiarová
Nazov:Analýza bezpečnosti hotelových zámkov s technológiou RFID
Veduci:Ostertág
Katedra:KI

Súbory:
meciarova.pdf

Upraviť