Meno:Marek
Priezvisko:Turza
Nazov:Spôsob udržovania živej bezpečnostnej politiky v prostredí Univerzity Komenského.
Veduci:doc. RNDr. Daniel Olejár PhD.
Katedra:KI

Súbory:
ZaverecnaPrezentaciaTurza.pptx

Upraviť