Meno:Alena
Priezvisko:Poláchová
Nazov:Bezkontextové gramatiky s generovaním reverzov
Veduci:RNDr. Peter Kostolányi, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
prezentacia_polachova_predobhajoby.pdf

Upraviť