Meno:Tatiana
Priezvisko:Jánošová
Nazov:Rekonštrukcia 3D modelov s vysokou presnosťou z 2D skenov
Veduci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Katedra:PG

Súbory:
Jánošová Tatiana.pdf

Upraviť