Meno:Martin
Priezvisko:Sýkora
Nazov:Analýza bezpečnosti inteligentného elektronického zámku
Veduci:RNDr. Richard Ostertág PhD.
Katedra:KI

Súbory:
predobhajoby_sykora.pdf

Upraviť