Meno:Štefan
Priezvisko:Pócoš
Nazov:Optimalizácia predikcií v stavovom priestore a ich využitie na detekciu kauzality
Veduci:RNDr. Anna Krakovská CSc.
Katedra:PG

Súbory:
PredObhajoba.pptx

Upraviť