Meno:Miroslav
Priezvisko:Kobliška
Nazov:Modifikácia adaptívneho prahovania pre zlepšenie čitateľnosti nevhodne skenovaných či fotografovaných dokumentov
Veduci:RNDr. Róbert Bohdal, PhD.
Katedra:PG

Súbory:
PrezentaciaDiplomovka.pdf
PrezentaciaDiplomovka.pdf

Upraviť