Meno:Eduard
Priezvisko:Batmendijn
Nazov:Detection of Tandem Repeats in Nanopore Data
Veduci:doc. Mgr. Tomá¹ Vinaø, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
slajdy.pdf

Upravi»