Katedra informatiky


-->
Vedúci katedry: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. M-214, tel.: 02-60295 101
E-mail:
Zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. M-214, tel.: 02-60295 101
E-mail:
Tajomníčka katedry: RNDr. Mária Pastorová M-255, tel.: 02-60295 224
E-mail:
Sekretariát: Adriana Pažická M-254, tel.: 02-60295 402, 02-65426635
fax: 02-65427041

Oddelenie teoretickej informatiky

Vedúci oddelenia: doc. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc. M-256, tel.: 02-60295 164
E-mail:
Učitelia: RNDr. Andrej Bebják M-212, tel.: 02-60295 850
E-mail:
Mgr. Bronislava Brejová, PhD. M-163, tel.: 02-60295 207
E-mail:
doc. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc. M-256, tel.: 02-60295 164
E-mail:
RNDr. Michal Forišek M-249, tel.: 02-60295 225
E-mail:
Mgr. Jana Katreniaková M-249, tel.: 02-60295 225
E-mail:
doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD. M-261, tel.: 02-60295 470
E-mail:
RNDr. Dana Pardubská, PhD. M-250, tel.: 02-60295 958
E-mail:
RNDr. Mária Pastorová M-255, tel.: 02-60295 224
E-mail:
doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc. M-258, tel.: 02-60295 710
E-mail:
Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. M-259, tel.: 02-60295 102
E-mail:
Mgr. Daniel Štefankovič, PhD. M-262

Oddelenie diskrétnej matematiky

Vedúci oddelenia: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. M-257, tel.: 02-60295 877
E-mail:
Učitelia: RNDr. Edita Máčajová, PhD. M-261, tel.: 02-60295 470
E-mail:
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. M-257, tel.: 02-60295 877
E-mail:
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc. M-251, tel.: 02-60295 137
E-mail:

Oddelenie programových systémov

Vedúci oddelenia: Dr. Tomáš Plachetka M-262, tel.: 02-60295 650
E-mail:
Učitelia: Mgr. Miroslav Demeter M-211, tel.: 02-60295 168
E-mail:
Mgr. Pavol Mederly M-206, tel.: 02-60295 784
E-mail:
Dr. Tomáš Plachetka M-262, tel.: 02-60295 650
E-mail:
RNDr. Igor Prívara, CSc. M-260, tel.: 02-60295 718

Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti

Vedúci oddelenia: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. M-214, tel.: 02-60295 101
E-mail:
Učitelia: RNDr. Jaroslav Janáček M-253, tel.: 02-60295 577
E-mail:
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. M-214, tel.: 02-60295 101
E-mail:
RNDr. Richard Ostertág M-250, tel.: 02-60295 402
E-mail:
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. M-214, tel.: 02-60295 101
E-mail:

Interní doktorandi katedry: Mgr. Peter Gaži M-101, tel.: 02-60295 836
E-mail:
Mgr. Miroslava Kemeňová M-101, tel.: 02-60295 836
E-mail:
Mgr. Peter Košinár M-252
E-mail:
RNDr. Richard Kráľovič M-261, tel.: 02-60295 470
E-mail:
Mgr. Tomáš Kulich M-101, tel.: 02-60295 836
E-mail:
Mgr. Robert Lukoťka M-227, tel.: 02-60295 837
E-mail:
Mgr. Martin Macko M-211
E-mail:
Mgr. Ján Mazák M-249, tel.: 02-60295 225
E-mail:
Mgr. Stanislav Miklík M-227, tel.: 02-60295 837
E-mail:
Mgr. Michal Rjaško M-249, tel.: 02-60295 225
E-mail:
Mgr. Edita Rollová M-249, tel.: 02-60295 225
E-mail:
Mgr. Ľuboš Steskal M-101, tel.: 02-60295 836
E-mail:
Mgr. Eva Vasilová M-227, tel.: 02-60295 837
E-mail:
Mgr. Tomáš Záthurecký M-211
E-mail:

Ostatní pracovníci katedry: Mgr. Ľubica Janáčková M-253, tel.: 02-60295 577
E-mail:
Adriana Pažická M-254, tel.: 02-60295 402

Externí spolupracovníci: Mgr. Radovan Červenka, PhD.
Ing. arch. Augustín Mrázik
Mgr. Peter Neurath
Dr. Veith Risak
RNDr. Ján Šturc, CSc. M-260, tel.: 02-60295 718
E-mail:
RNDr. Borislav Šuster, CSc. M-252, tel.: 02-60295 169
E-mail:
Dr. Josef Withalm