Bakalárske štátne skúšky z odboru Informatika

26. augusta 2008 o 8:30 v miestnosti M213


Garant:  Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Dátum:26.8.2008
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Balko Peter
 Buštor Stanislav
 Porvazníková Eva
 Smetana Róbert
 Struhár Pavel
 Šebík Martin (obh. DP)
 Vlnková Veronika (obh. DP)