Bakalárske štátne skúšky z odboru Informatika

v dňoch 22. a 23. júna 2009


Študenti sa stretávajú o 8:30 v miestnosti M213, kde budú rozdelení do jednotlivých komisií.

Garant:  mim. prof. doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Dátum:22.6.2009
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Arbet Peter
 Balko Peter
 Barič Juraj
 Borsuk Andrej
 Brjančin Daniel
 Candráková Barbora
 Dillinger Viliam
 Dojčák Lukáš
 Duník Matej
 Duras Tomáš
 Ďuďák Juraj
 Ďuriš František
 Fedák Matúš
 Grega František
 Hajdú Peter
 Haviarová Lucia
 Hoták Miroslav
 Husár Jakub
 Klempa Michal
 Klimová Mária
 Koscelanský Peter
 Košta Marek
 Kováč Michal
 Kravec Martin


Garant:  mim. prof. doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Dátum:23.6.2009
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Králik Martin
 Kucharík Marcel
 Malík Tomáš
 Mandák Milan
 Marko Dušan
 Mečíř Richard
 Mikuláš Ján
 Mitrengová Marika
 Paľovičová Eva
 Panák Pavol
 Pašuth Ondrej
 Perešíni Peter
 Petruchová Zuzana
 Popovič Juraj
 Sarvaš Martin
 Selečéniová Ivana
 Smažáková Dana
 Spišiak Jozef
 Ščerbák Gabriel
 Takáč Slavomír
 Trojáková Lenka
 Veselý Martin
 Vlčák Martin