Zoznam tém diplomových prác

máj 2009


Vedúci práce Pracovisko Názov práce Popis práce Požiadavky na diplomanta
Andrej Bebják KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Pavol Ďuriš KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Michal Forišek KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Rastislav Královič KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Dana Pardubská KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Mária Pastorová KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Juraj Procházka KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Branislav Rovan KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Martin Škoviera KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Eduard Toman KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Tomáš Plachetka KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Jaroslav Janáček KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Daniel Olejár KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Richard Ostertág KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Martin Stanek KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Peter Gaži KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Miroslava Kemeňová KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Tomáš Kulich KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Robert Lukoťka KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Martin Macko KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Ján Mazák KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Stanislav Miklík KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Michal Rjaško KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Edita Rollová KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Ľuboš Steskal KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Tomáš Záthurecký KI FMFI UK Po dohode s vedúcim práce Podľa témy práce Podľa témy práce
Tomáš Vinař KAI FMFI UK Hľadanie génov so zásahmi užívateľa Jedným zo základných problémov výpočtového spracovania DNA sekvencií je hľadanie génov, t.j. úsekov kódujúcich proteíny. Na tento účel sa často používajú pravdepodobnostné modely, napríklad skryté Markovove modely. V tejto téme bude úlohou navrhnúť a implementovať algoritmy na vizualizáciu a grafické prostredie, v ktorom by užívateľ mohol interagovať s modelom a kombinovať jeho predikcie so svojou intuíciou. anglický jazyk, záujem rozšíriť si obzory do iných oblastí (napr. biológie), kladný vzťah k algoritmom a k pravdepodobnosti, ochota aktívne sa zúčastňovať na práci bioinformatickej vedeckej skupiny (hlavne účasť na seminároch a lab meetingoch), znalosť Linuxu, skúsenosť s programovaním grafických prostredí (napr. v Jave)
Tomáš Vinař KAI FMFI UK Algoritmické problémy v aplikáciách nových technológií sekvenovania DNA Najnovšie technológie na sekvenovanie DNA produkujú veľké množstvá dát často útržkovitej povahy. Cieľom bude preštudovať vznikajúce prístupy na spracovanie týchto dát a navrhnúť ich vylepšenia. anglický jazyk, záujem rozšíriť si obzory do iných oblastí (napr. biológie), kladný vzťah k algoritmom a k pravdepodobnosti, ochota aktívne sa zúčastňovať na práci bioinformatickej vedeckej skupiny (hlavne účasť na seminároch a lab meetingoch)
Tomáš Vinař KAI FMFI UK Pravdepodobnostné modely pre alternatívny zostrih Jedným zo základných problémov výpočtového spracovania DNA sekvencií je hľadanie génov, t.j. úsekov kódujúcich proteíny. Existujúce metódy väčšinou predpokladajú, že jednotlivé gény sa neprekrývajú. Je však známe, že veľa génov existuje v niekoľkých navzájom sa prekrývajúcich variantách. Úlohou bude navrhnúť pravdepodobnostný model a príslušné algoritmy na systematické anglický jazyk, záujem rozšíriť si obzory do iných oblastí (napr. biológie), kladný vzťah k algoritmom a k pravdepodobnosti, ochota aktívne sa zúčastňovať na práci bioinformatickej vedeckej skupiny (hlavne účasť na seminároch a lab meetingoch)
Bronislava Brejová KI FMFI UK Integrácia zložitej externej informácie do skrytých Markovových modelov Skryté Markovove modely (HMM) sú vhodným nástrojom na spracovanie sekvencií DNA a proteínov. Avšak problematické je ich spájanie s ďalšími zdrojmi externých dát. Existujúce prístupy väčšinou uvažujú dáta týkajúce sa jedného znaku sekvencie, prípadne kratších úsekov. Cieľom práce bude vytvoriť model na použitie dát, ktoré poskytujú doplňujúce informácie o dlhších úsekoch sekvencie a nájsť algoritmy, ktoré s takýmto modelom budú pracovať. anglický jazyk, záujem rozšíriť si obzory do iných oblastí (napr. biológie), kladný vzťah k algoritmom a k pravdepodobnosti, ochota aktívne sa zúčastňovať na práci bioinformatickej vedeckej skupiny (hlavne účasť na seminároch a lab meetingoch)