Kolmogorovská zložitosť

(sylaby štátnic magisterského štúdia informatiky)