Kombinatorické štruktúry

(sylaby štátnic magisterského štúdia informatiky - plná verzia)


Permutácie a latinské štvorce, ortogonalita latinských štvorcov. Vyvážené blokové plány a dualita, špeciálne prípady: diferenčné množiny, Hadamardove matice, konečné projektívne roviny, súvis s rozkladmi grafov. Nevyvážené blokové plány, Steinerovské systémy trojíc. Vnorenia grafov do plôch. Základy teórie matroidov, matroidové a pažravé algoritmy.