Kompilátory

(sylaby štátnic magisterského štúdia informatiky - plná verzia)