OO analýza

(sylaby štátnic magisterského štúdia informatiky)


OO analýza a vizuálne modelovanie, všeobecné modelovacie mechanizmy UML, use-case modelovanie, modelovanie tried, modelovanie kompozitných štruktúr, modelovanie interakcií, modelovanie stavových automatov, modelovanie aktivít, modelovanie komonentov, modelovanie nasadenia systému, pomocné modelovacie konštrukty, mechanizmy rozšíriteľnosti UML, a progresívne modelovacie mechanizmy.