Úvod do distribuovaných algoritmov + Paralelné algoritmy

(sylaby štátnic magisterského štúdia informatiky - plná verzia)