Teória paralelných výpočtov

(sylaby štátnic magisterského štúdia informatiky)