Tvorba internetových aplikácií

(sylaby štátnic magisterského štúdia informatiky)