Vypočítateľnosť

(sylaby štátnic magisterského štúdia informatiky)