Kolegyne a kolegovia,


Opravil som vaše písomky z Úvodu do informačnej bezpečnosti. Zdá sa, že najväčšie problémy vám robí manažment informačnej bezpečnosti, t.j. dokumentácia, povinnosti jednotlivých orgánov spoločnosti. Nie som spokojný ani s chápaním základných pojmov (hrozba, zraniteľnosť, riziko), resp. dôvernosť vs. súkromnosť údajov. Šifrovanie a kryptológia sú jednoznačnejšie, aj keď boli ľudia, ktorí sa na to nepozreli a nemali predstavu o fungovaní elektronického podpisu. Technologické veci Vám idú lepšie, aj počítačová háveď je zrozumiteľnejšia téma, ako štandardy, zákony a manažment. Základné hodnotenie (založené na teste na zhodu so správnou odpoveďou) by dopadlo pre polovicu z vás nedobre, najlepší výsledok bol 21 bodov a hodnotenie C. Pohral som sa s „nesprávnymi“ odpoveďmi, pretože pri viacerých sa dalo diskutovať o tom, za akých podmienok je tá či oná odpoveď najlepšia a to už vyzeralo lepšie. Výsledok vidíte v tabuľke, je zverejnený aj v prihlasovacom systéme.

Zajtra, t.j. v stredu, poobede mám inú skúšku. Aby sme zvládli zapisovanie cca 90 známok, musíme konať operatívne. Môžem tomu venovať čas od 8:00 do 11:30. Prídem hneď ráno a navrhujem tým, ktorí sú spokojní so známkou z testu, aby prišli na ôsmu na Katedru informatiky, za hodinu by sme mohli byť so zapisovaním hotoví. Od deviatej do 11:30 budem skúšať tých, čo si chcú známky polepšiť. Podľa toho, koľko ich bude budeme buď na M 214, alebo v nejakom akváriu. Keď by som ich nestihol vyskúšať doobeda, budem pokračovať po 16:00 do večera. To sa aktuálne dohodneme.

V pondelok, 25.5. o 17:00 je druhý termín. Pre tých ktorí skúšku na prvý raz nespravili, je to prvý opravný termín. Zapíšte sa do systému, aby som vedel pripraviť v predstihu dostatočný počet testov. V pondelok pred skúškou budem skúšať teóriu kódovania a v čase od 16:00 do 16:45 máte poslednú možnosť nechať si zapísať známky z 18.5. Po pondelku už budem zapisovať len známky z 25. mája a prípadne ďalších skúšok, preto sa nespoliehajte, že ma niekde odchytíte na chodbe a necháte si skúšku zapísať. Pri zápise známky sa vás niečo môžem opýtať a považuje sa to za ústnu časť skúšky. Naviac je vás pomerne veľa z rôznych špecializácií a niektorí potrebujú mať odovzdané hárky do konca mája. Aby sme si vzájomne nekomplikovali život, dodržte, prosím, zajtrajší termín a len výnimočné prípady doriešim v pondelok.


Zdraví Vás

Daniel Olejár