Výsledky poslednej opravnej písomky z databáz zo dňa 23.1.2002

Priezvisko Meno 1.pr. 2.pr. 3.pr. 4.pr. 5.pr. 6.pr. 7.pr. 8.pr. 9.pr. 10.pr. Spolu
Jaroš Andrej 4,0 4,0 3,0 2,0 7,0 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 42
Kočí Vladimír 4,0 5,0 4,0 1,0 4,0 5,0 3,0 7,0 0,0 9,0 42
Vojtech Michal 7,0 4,0 4,0 2,0 7,0 3,0 5,0 2,0 1,0 3,0 38
Pastva Martin 0,0 7,0 0,0 4,0 3,0 1,0 4,0 5,0 6,0 7,0 37
Neuspeli:
Mikula Dušan 1,0 3,0 0,0 0,0 4,0 0,0 2,0 3,0 6,0 6,0 25
Piatnica Andrej 0,0 4,0 0,0 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 15