Obhajoby diplomových prác z odboru Informatika

v dňoch 2. - 8. júna 2004


Predseda komisie:  RNDr. Ján Šturc, CSc.
Dátum:2.6.2004
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Ronald Bott
 Rastislav Novotný
 Pavel Pavlásek
 Ondrej Pálffy
 Peter Porteš
 Boris Smažák
 Tibor Vyletel
 Martin Vyšný


Predseda komisie:  RNDr. Ján Šturc, CSc.
Dátum:3.6.2004
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Patrik Sučanský
 Peter Štefka
 Roman Varga
 Norbert Zagyi
 Marián Trúsik
 Soňa Brichtová
 Richard Bartelt


Predseda komisie:  Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Dátum:4.6.2004
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Branislav Katreniak
 Vladimír Koutný
 Richard Královič
 Michal Mezei
 Varša Peter
 Jana Dvořáková
 Jozef Hudáček


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Dátum:8.6.2004
Čas:8:00
Miestnosť:M213

 Michal Foríšek
 Jana Gajdošíková
 Peter Halický
 Tomáš Hoger
 Dávid Pál
 Ivan Piliš
 Peter Rumpler
 Martin Širáň
 Marián Šišmiš
 Juraj Vaško
 Zdenka Zvolenská
 Martin Trnovec