Obhajoby diplomových prác z odboru Informatika

v dňoch 6. - 10. júna 2005


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Dátum:6.6.2005
Čas:8:00
Miestnosť:M213

 Doršic Marek
 Dzurenko Martin
 Filo Martin
 Gatial Andrej
 Kubala Milan
 Májek Peter
 Nánásiová Mária
 Pernecký Martin
 Rublík Martin
 Stacho Juraj
 Trnovec Martin
 Košinár Peter


Predseda komisie:  Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Dátum:7.6.2005
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Čech Ľubomír
 Fulek Radoslav
 Galčík František
 Gondek Michal
 Hanusková Lýdia
 Jurčovič Peter
 Kasanický Róbert


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Dátum:8.6.2005
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Belas Branislav
 Čulen Martin
 Eifler Martin
 Kočiš Adrián
 Žiak Peter
 Kořenek Ján
 Labanc Martin
 Minárik Matej


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Dátum:10.6.2005
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Mečíř Tomáš
 Morávek Marian
 Petrík Tomáš
 Slávik Boris
 Krško Ondrej
 Vojtech Michal
 Zámečník Šimon
 Brichtová Soňa