Obhajoby diplomových prác z odboru Informatika

v dňoch 19. - 23. júna 2006


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Dátum:19.6.2006
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Chromek Daniel
 Holotňák Ondrej
 Kovalíková Magdaléna
 Lukoťka Robert
 Macko Martin
 Miklík Stanislav
 Švantner Ján
 Teťák Ľubomír
 Sekera Matúš


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Dátum:20.6.2006
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Vasilová Eva
 Kočan Martin
 Mlčoch Rastislav
 Orság Jaroslav
 Heršková Jana
 Kostič Michal
 Molnár Vladislav
 Terkanič Ján


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Dátum:21.6.2006
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Gregor Ján
 Skovajsa Pavel
 Ulacký Michal
 Rajniak Michal
 Šoltýs Jaroslav
 Ináš Igor
 Pomšár Miroslav
 Matejka Peter


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Dátum:22.6.2006
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Vavro Jozef
 Frlička Peter
 Pálos Gustáv
 Račák Jozef
 Šuster Michal
 Súkeník Pavol
 Baltová Alexandra
 Bisták Ľuboš


Predseda komisie:  Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Dátum:23.6.2006
Čas:8:30
Miestnosť:M213

 Cisko Jozef
 Gaži Peter
 Kemeňová Miroslava
 Kulich Tomáš
 Minárik Juraj
 Oravec Ján
 Steskal Ľuboš
 Záthurecký Tomáš
 Gondek Michal
 Bajzík Tibor