Obhajoby diplomových prác z odboru Informatika

v dňoch 11. - 15. júna 2007


Predseda komisie:  Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Dátum:11.6.2007
Čas:8:30
Miestnos»:M213

 Bartek P.
 Kocúrová H.
 Linhard M.
 Mravec P.
 Pauer R.
 Petrovský P.
 Slamka P.
 Steinová M.
 ©trbka M.


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Dátum:12.6.2007
Čas:8:30
Miestnos»:M213

 Homola M.
 Mrázik M.
 Pomąár M.
 Sládeková V.
 Svačina O.
 Kočí V.
 Farinič I.
 Fehér J.


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Dátum:13.6.2007
Čas:8:30
Miestnos»:M213

 Studva T.
 Kollár M.
 Koą»ál J.
 Majdan M.
 Malár M.
 Buranský R.


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Dátum:14.6.2007
Čas:8:30
Miestnos»:M213

 Bauer R.
 Havlíček L.
 Horváth A.
 Mikuą M.
 Karaba Ą.
 Kohút I.
 ©ikerle M.


Predseda komisie:  Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Dátum:15.6.2007
Čas:8:30
Miestnos»:M213

 Mazák J.
 Salaj D.
 Chabreček M.
 Szarková E.
 Voros M.
 Kopáč P.
 Golian R.