Princípy počítačov - 1. opravný termín


Skúška z princípov počítačov (1. opravný termín) sa koná v stredu, 11.6.2003 o 16:00 v posluchárni A. Skúška má písomnú formu (test). Zapísať sa na skúšku možno na Katedre informatiky. Výsledky skúšky budú zverejnené na webovskej stránke Katedry informatiky a na výveske Katedry pravdepodobne 12.6.2003.

Úspešní kandidáti si môžu dať zapísať známky v termíne, ktorý bude uvedený pri zverejnení výsledkov. Neúspešní kandidáti dostanú možnosť uchádzať sa o hodnotenie "E" na ústnej skúške.