Ochrana informácií - RNDr. Jozef Vyskoč, PhD.

miesto a čas konania


Prednáška Ochrana informácií, ktorú prednáša RNDr. Jozef Vyskoč, PhD. sa bude konávať každý pondelok o 14:30 na Fakulte managementu (na ulici Odbojárov - oproti starému Zimnému štadiónu) na 3. poschodí v miestnosti číslo 12.