Zrušené výberové prednášky v šk. r. 2004/2005


Študenti informatiky ! Oznamujeme Vám, že v letnom semestri šk.r. 2004/2005 nebudú prebiehať nasledovné výberové prednášky:

Treba si vybrať iné predmety.