Termíny štátnych skúšok z informatických blokov

Školský rok 2003/2004


 Názov bloku  Dátum  Čas  Miestnosť
 Matematické metódy informatiky 9. 2. 2004  8:30 M-213
 Algoritmy a paralelné výpočty 10. 2. 2004
 11. 2. 2004
 12. 2. 2004
 8:30 M-213
 Programové a počítačové systémy   13. 2. 2004  9:00   M-213