Comenius LogoKatedra informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského, Bratislava


Sylabus na štátnu skúšku blokového štúdia odboru Informatika z bloku Teória programovania a programovacie paradigmy
v školskom roku 2000/2001

zo dňa 19. apríla 2001


Obsah


Teória vypočítateľnosti (pre programátorov)


Formálna sémantika a teória správnosti


Modely konkurentných systémov


Funkcionálne programovanie


Logické programovanie


Interaktívne programovanie


Formálne špecifikácie programov