Zoznam kandidátov na štátnu skúšku z bloku Algoritmy a paralelné výpočty

Predseda: Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
27.5.2008
o 8:30 v M-213
Lukáš Dobrovoda
Peter Fargaš
Igor Kolenič
Jaroslav Košťál
Martin Kralovič
Marián Sládek
Adam Škorvaga