Zoznam kandidátov na štátnu skúšku z bloku Matematické metódy informatiky

Predseda: Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
26.5.2008
o 8:30 v M-213
Juraj Bednár
Miroslava Božeková
Matej Kovaľčík
Matej Kravjar
Tomáš Malovič
Marek Palanský
Martin Pastva
Martin Piják
Martin Vaško