Zoznam kandidátov na štátnu skúšku z bloku Informatika pre matematikov (malý blok)  
Predseda: Doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.

3.6.2008
o 8:30 v M-213
Michal Huba
Leonóra Kočišová
Albína Štefániková