Milé kolegyne, vážení kolegovia,


v tabuľke nájdete výsledky skúšky z teórie kódovania. Na oboch termínoch sa dalo dosiahnuť 25 bodov, ale rozloženie bodov bolo trocha odlišné:


termín

P1

P2

P3

P4

teória

7.6.2004

4

4

6

4

7

15.6.2004

4

4

5

5

7


Na druhom termíne bola písomka, zdá sa, trocha ťažšia, a preto som posunul dolnú hranicu E o 2 body (na 11). Skúška však dopadla celkom dobre, známky budem zapisovať priebežne. Vzhľadom na to, že som dosť rozbehaný, najrozumnejšie je nechať indexy na sekretariáte a potom si ich vyzdvihnúť. Budúci týždeň tu budem až v stredu.

Niekoľko ľudí sa neobjavilo na žiadnom termíne. Podľa študijného poriadku sa im zapisuje 30. júna FX. Ak by však na skúšku nerezignovali, práve 30. júna skúšam Combat 1, takže majú šancu si prísť napísať písomku z kódovania. (To platí aj pre tých, ktorí si známku chcú opraviť.)

Zdraví Vás

Daniel Olejár