Výsledky skúšky z teórie kódovania konanej 30. mája 2008


Priezvisko a meno

1

2

3

4

Spolu

známka

Vince Matej

9

10

10

20

49

A

Gazdík Peter

7

10

10

15

42

B

Jančuška Marek

8


10

20

38

C

Kováč Jakub

10

10

9

20

49

A

Bartová Laura

9

8

10

5

32

C

Smažáková Dana

10

10

10

5

35

C

Kliman Ján

10

10

10

5

35

C

Váňa Tomáš

10

10

10

20

50

A

Baláž Miroslav

5

3

5

2

15

FX

Výsledky sa dajú zapísať 9. júna 2008 (pondelok) od 13:00 do 14:00 na M-214. (O druhej začína AS UK.) Ak ma nezastihnete, nechajte indexy na sekretariáte, po Senáte Vám zapíšem známky. Ak by niekto chcel ústnu skúšku, kontaktujte ma osobne. Ostalo ešte 6 ľudí, termín bude zverejnený v prihlasovacom systéme.

Zdraví Vás
                                     Daniel Olejár


Bratislava 3. 6. 2008