Comenius LogoKatedra informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského, Bratislava


Elektronické učebné texty

(prístupné len z UK)


Upozornenie 1: Za každý elektronický učebný text plne zodpovedá jeho autor, t.j. osoba, ktorá je uvedená pri texte.

Upozornenie 2: Akékoľvek komerčné využitie týchto materiálov je bez súhlasu ich autorov zakázané.


K dispozícii sú zatiaľ tieto dokumenty:


© 2004 Katedra informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského, Bratislava
Všetky práva vyhradené.