POZVÁNKA


V piatok dňa 6. júna 2003 bude mať Tomáš Plachetka prednášku o probléme komunikácie pri aplikáciách využívajúcich sieť počítačov.

** V piatok 6. júna 2003 o 11:00
** v miestnosti M-213, Matematický pavilón na FMFI UK v Mlynskej doline

Tomáš Plachetka (Univerzita Paderborn a FMFI UK)
Point-to-point message-passing

ABSTRAKT:

Zdanlivo jednoduchá sémantika synchrónnej a asynchrónnej komunikácie medzi dvomi procesmi skrýva niekoľko problémov, ktorým je tento seminár venovaný. Je veľmi prekvapujúce, ze súčasne message-passing štandardy (MPI, CORBA, PVM) tieto problémy neriešia.