Informácie o predmete

prednášky
doc. RNDr. Eduard Toman,CSc.streda 8:10poslucháreň F-109
cvičenia
RNDr. Róbert Lukoťkapondelok 10:40akvárium VI.
Mgr. Peter Gažipondelok 10:40akvárium III.

Aktuálne informácie

Prehľad bodov už obsahuje aj body za druhú písomku a za všetky bonusové úlohy.
Po prvom termínu skúšky z UDDŠ (13.1.) si môžte prísť pozrieť opravené písomky. Ak by ich niekto chcel vidieť skôr, nech sa ozve.

Študentská anketa