Meno:Pavol
Priezvisko:Panák
Názov:Vzťah veľkosti minimálnych deterministických a nedeterministických konečných automatov
Vedúci:RNDr. Michal Forišek
Rok:2009
Kľúčové slová:FSA, NFSA, konečné automaty, minimalizácia, zložité automaty
Abstrakt:V práci skúmame vzťahy medzi veľkosťou stavovo-minimálneho deterministického a nedeterministického konečného automatu zodpovedajúceho tomu istému jazyku. Uvádzame experimentálne výsledky pre nedeterministické konečné automaty s malým počtom stavov. Okrem toho, nachádzame príklady n-stavových nedeterministických konečných automatov, ktorých ekvivalentné deterministické konečné automaty majú 2^n stavov. Tiež popisujeme rozličné algoritmy na minimalizáciu konečných automatov.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
priloha.zip