Meno:Peter
Priezvisko:Perešíni
Názov:Fourierova transformácia a jej použitie
Vedúci:RNDr. Michal Forišek
Rok:2009
Kľúčové slová:Fourierova transformácia, vlastnosti, aplikácie, DCT, DFT
Abstrakt:Práca sa zaoberá Fourierovou transformáciou a jej aplikáciami v informatike. V prvej časti sa snaží podať ucelený prehľad problematiky Fourierových radov a následné zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov na diskrétnu a spojitú transformáciu. V druhej časti sa snaží prezentovať najdôležitejšie použitia tejto transformácie v informatike, rozoberať ich súvislosti a taktiež vysvet- ľovať dôvody použitia jednotlivých varintov Fourierovej resp. diskrétnej kosínovej transformácie.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf