Meno:Miroslav
Priezvisko:Hoták
Názov:Aplikácie konečných transformácií
Vedúci:Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová:formát, transformácia, transformačný predpis, Grafické uživateľské rozhranie
Abstrakt:V tejto práci sa popisuje návrh a realizácia prostredia umožňujúceho jednotným spôsobom pomocou grafického uživateľského rozhrania transformovať údaje medzi rôznymi formátmi s využitím externých transformačných programov s konzolovým uživateľským rozhraním.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
BakalarskaPraca-program.zip