Meno:František
Priezvisko:Grega
Názov:Malé cyklové pokrytia v grafoch
Vedúci:prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová:CDC, SCDC, PPDC, cyklus, kružnica, pokrytie cyklami
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá cyklovými pokrytiami v grafoch a ich vlastnostami. Poukazujeme v nej na súvis rôznych pohladov na ten istý problém.

Súbory bakalárskej práce:

main4.pdf