Meno:Michal
Priezvisko:Kováč
Názov:Metódy merania fraktálnej dimenzie prírodných javov
Vedúci:Mgr. Ľuboš Steskal
Rok:2009
Kľúčové slová:Fraktál, Dimenzia, Fraktálna dimenzia, Meranie fraktálnej dimenzie
Abstrakt:Práca začína vysvetlením pojmov fraktál a dimenzia. Fraktálna dimenzia zahŕňa v sebe viacero definícií. Spomeniem napríklad Hausdorffovu a Minkowskeho. Hausdorffova dimenzia presne vystihuje predstavu človeka o pojme dimenzia. Vo väčšine prípadov, ktoré pre prax postačujú ju vystihuje aj Minkowskeho dimenzia. V práci popisujem niekoľko metód, ako sa dá Minkowskeho dimenzia experimentálne odmerať. Jednu z metód - metódu počítania boxov som aj implementoval.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf