Meno:Filip
Priezvisko:Vojtko
Názov:Tvorba interaktívnych webových aplikácií - prístupy, nástroje, demonštrácia
Vedúci:Dr. Tomáš Plachetka
Rok:2010
Kľúčové slová:webová aplikácia, návrh architektúry, bezpečnosť, vývoj aplikácií, nástroje, tímová práca
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá procesom tvorby interaktívnych webových aplikácií od ich návrhu až po testovanie a dokumentáciu. Cieľmi tejto práce sú naštudovať prístupy k tvorbe webových aplikácií, nástroje na ich podporu a demonštrovať ich použitie na konkrétnej webovej aplikácii.

Súbory bakalárskej práce:

bc_praca_vojtko.pdf