Meno:György
Priezvisko:Tomcsányi
Názov:Distribuované hashovacie tabuľky
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2010
Kľúčové slová:distribuované algoritmy, hashovanie, chord, kademlia, simulácie
Abstrakt:Táto bakalárska práca podáva prehľad o princípoch fungovania distribuovaných hashovacích tabuliek. Jej cieľom je načrtnúť hlavné problémy pri tvorbe týchto systémov a poukázať na možné riešenia. Práca ďalej prezentuje podrobný popis dvoch implementácií. Praktická časť štúdie predloží výsledky simulácií, ktorých účelom je demonštrovanie vlastností protokolov a ich vzájomné porovnanie.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf