Meno:Adam
Priezvisko:Saleh
Názov:Virtuálne Stroje
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág PhD.
Rok:2011
Kľúčové slová:Plná virtualizácia, Zásady bezpečnosti, Virtuálne zariadenia, Open-Source
Abstrakt:V posledných rokoch sa stala virtualizácia serverových systémov každodennou súčasťou práce administrátora. S rozšírením virtualizácie sa mení aj prístup k vytváraniu serverov a zvyšuje sa popularita používania takzvaných virtuálnych zariadení (v angličtine známe pod termínom virtual appliance). Virtuálne zariadenie je nakonfigurovaný virtuálny server, ktorý je optimalizovaný na poskytovanie práve jednej služby. Administrátor si potom môže diskový obraz takéhoto virtuálneho stroja stiahnuť a spustiť na svojej virtualizačnej platforme, bez toho aby musel virtuálny server konfigurovať ručne. Zatiaľ čo v dnešnej dobe už existuje niekoľko firiem ktoré takéto virtuálne stroje "na-kľúč" poskytujú, nenašiel som zatiaľ ucelenú publikáciu, ktorá by sa zaoberala ich vytváraním. Preto je mojím cieľom popísať zásady vytvárania takýchto virtuálnych strojov na báze Linuxu.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
saleh-cdd-conf.zip